Monday - Jun 01, 2020

THẮNG LỚN EURO 2012


GIẢI THƯỞNG EURO 2012

CÁCH THAM GIA

 1. Gửi email đến [email protected]để xác nhận sự tham gia của bạn với chi tiết:
  Tiêu Đề Email GIẢI THƯỞNG EURO 2012
  Tên Truy Cập 12BET
  Số Điện Thoại Hợp Lệ
 2. Bắt đầu cá cược các sự kiện thể thao mỗi 10 ngày (9 – 18 Tháng 6), (19 – 28 Tháng 6) and (29 – 8 Tháng 7 2012).
 3. Cược nhiều nhận nhiều
 4. Nếu bạn nhận phần trăm thưởng thấp hơn ở bước đầu tiên, bạn vẫn có thể nhận phần trăm thưởng cao hơn nhiều ở bước 2 và 3!

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

 1. Khuyến mãi này áp dụng cho tất cả các thành viên đăng ký theo loại tiền tệ MYR, RMB, THB, IDR và VND .
 2. Khuyến mãi bắt đầu lúc 00:00:00 (GMT+8) 9 tháng 6 2012 đến 23:59:59 (GMT+8) 8 tháng 7 2012.
 3. Doanh thu cược yêu cầu của chương trình khuyến mãi khác sẽ không được tích lũy vào khuyến mãi này.
 4. Thành viên có thể tham gia bất kỳ lúc nào trong thời gian khuyến mãi, nhưng cần nhận thưởng 10 ngày đầu tiên trước khi nhận thưởng tiếp theo.
 5. Nếu thành viên chỉ bắt đầu tham gia vào 10 ngày cuối, thì tiền thưởng sẽ dựa trên phần trăm của 10 ngày đầu tiên.
 6. Tiền thưởng yêu cầu doanh thu cược Thể Thao 1 lần trước khi bạn yêu cầu rút tiền.
 7. Cá cược hai bên, kết quả hòa, hủy hoặc vô hiệu sẽ không tính toán doanh thu.
 8. Tiền thưởng sẽ tính toán doanh thu mỗi 10 ngày trong thời gian khuyến mãi, Doanh thu cược sẽ không được kết hợp với 10 ngày tiếp theo.
 9. 12BET có quyền tạm ngưng khuyến mãi này vào bất kỳ thời điểm nào với tất cả hay cá nhân thành viên.
 10. Theo Điều khoản và Điều kiện của chương trình Khuyến Mãi.


Rate this post