Sunday - Aug 19, 2018

Uống rượu cùng người đẹp


Cô nàng này chắc là đang quảng cáo cho hãng rượu, từ cách ăn mặc tới cách đi đứng ngồi nằm của người đẹp đều thể hiện rõ : tất cả là để quảng cáo rượu …