Tuesday - Oct 23, 2018

Shot ảnh nội y của người tình Ronaldo


Môi tô son đỏ, ba vòng tuyệt đẹp, người tình CR7 cứ mê hoặc người xem qua từng shot ảnh làm mẫu nội y. Là người mẫu nội y nổi tiếng nhưng người đẹp xứ bạch dương khẳng định cô sẽ không bao giờ chụp nude. “Tôi sẽ không bao giờ làm mẫu cho Playboy. Là người mẫu nội y nhưng tôi có đẳng cấp của mình. Năm ngoái, Playboy đã mời tôi làm mẫu với catse rất cao nhưng tôi không nhận lời”.