Wednesday - May 22, 2019

12BET ra mắt Lễ hội những con số : Keno + Number Game


Nhận khuyến mãi Number Game hằng tuần và nhận thêm tiền thưởng để thử trò chơi 12BET KENO mới! Đừng bỏ lỡ cơ hội tăng túi tiền để đặt cược vào con số may mắn của bạn!

Để nhận CẢ 2 khuyến mãi KENONumber Game

Gửi tiền tối thiểu: 400,000VND

Tiền thưởng sẽ dựa trên số tiền gửi và được chia làm 2 khoản bằng nhau

  1. Hãy thực hiện nạp tiền ngay.
  2. Gửi email đến promo@12csd.com hoặc liên hệ HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN để xác nhận sự tham gia của bạn. Vui lòng sử dụng mẫu dưới đây:
  3. Sau khi nhận đơn tham gia của bạn, tiền thưởng sẽ cập nhật trong vòng 48 giờ.

Để nhận 1 Trong 2 khuyến mãi KENO và Number Game

  1. Hãy thực hiện nạp tiền ngay.
  2. Gửi email đến promo@12csd.com hoặc liên hệ HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN để xác nhận loại khuyến mãi bạn muốn tham gia.

    Hoặc
  3. Sau khi nhận đơn tham gia của bạn, tiền thưởng sẽ cập nhật trong vòng 48 giờ.
Rate this post